Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Object menu (NCO)

Novapoint Objektmeny (NCO) står for Novapoint Customized Object og brukes for enkelt å redigere objekter. I Landskap kan denne brukes til å redigere vegetasjonsymboler, arealer m.m.

> MOUS_ICO Menu: Novapoint > Object menu (NCO)

MOUS_ICO Toolbar: Novapoint Base: Object menu (NCO)

Denne funksjonen kan startes fra Novapoint basis menyen eller fra verktøylinjen Basis.

Objektmenyen er enkel å bruke:

Starte kommandoen, på kommandolinjen står det da:

Velg et objekt:

Pek på ett objekt

Deretter vil det komme opp informasjon på skjermen om hva slags type objekt en har pekt på, og tilgjengelige funksjoner og kommandoer for objektet. Som et eksempel vises her menyen for horisontalgeometri:

Dersom en peker på et objekt som ikke er konstruert Med Novapoint’s funksjoner, kommer en melding om at det ikke er noen programtilknytning til objektet.

Last modified: 2008/08/25 14:15 by 127.0.0.1