Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint Area Planning

This download is only for the Swedish versions of Novapoint Area Planning

Novapoint 18.50, 18.55 och 18.60 OBS! Den här versionen är endast för dig som använder Novapoint Samhällsplanering. Det går inte att öppna väg-, järnväg- eller VA-modeller i den här versionen!

Det finns tre olika versioner av Novapoint Samhällsplanering. Samtliga versioner har identisk funktionalitet, det enda som skiljer är vilken version av AutoCAD de använder. Kontrollera därför vilken version av AutoCAD som finns installerad på datorn innan programvaran laddas ner och installeras.

Grundinstallationen

Ladda ner - Novapoint Samhällsplanering 18.60 – AutoCAD 2019/2020

Ladda ner - Novapoint Samhällsplanering 18.55 – AutoCAD 2018

Ladda ner - Novapoint Samhällsplanering 18.50 – AutoCAD 2017

Novapoint 18.50, 18.55 och 18.60 är endast testade på Windows 10. Tidigare versioner av Windows bör inte användas!

Skicka ett e-postmeddelande till order.no@trimble.com om du behöver en ny licensfil.

en/download/areaplanningswe/start.txt · Last modified: 2020/06/02 06:54 by vn_se_spe