Trimble
PDF Export RSS - Latest News


3D Presentasjon

Lag ny oppgave for 3D-presentasjon dersom du trenger en permanent fremstilling som du ønsker at skal lagres med modellen.

Bruk denne prosedyren for å lage en 3D-presentasjon:

1. Klikk 3D

Finn funksjonen her:

MOUS_ICO Hjem fanen > Oppgave gruppen > Ny > 3D
MOUS_ICO Vis fanen > Presentasjoner gruppen > 3D

2. Gi presentasjonen et oppgave-navn

3. Velg oppgavens plassering i prosess-treet, eller skriv inn en ny lokasjon. Dersom du på forhånd velger en hovedaktivitet før du starter funksjonen, så vil verktøyet plukke opp denne stien og foreslå det som lokasjon. Dersom lokasjon står tomt vil oppgaven legge seg på laveste nivå i treet, under prosess-noden.

4. Velg hvilke objekter du ønsker å presentere.

5. Velg presentasjonsoppsett. Dette er et sett av tegneregler kombinert til ett oppsett. Standardvalget kan endres i Novapoint Innstillinger.

6. Opsjonelt: Velg en rasterbakgrunn, dersom tilgjengelig.

Kryss evt av for å drapère rasterbildene på terrengoverflaten. Alternativt vil rasterbildet legges seg på et plan i kote 0.

7. Klikk OK

Vinduet vil lastes umiddelbart.

Transparens

Du har mulighet for å legge inn transparens (0 – 100 %) i 3D-presentasjonen. På den måten kan man skjule den delen av terrenget som går f.eks en veg. Dermed slipper man å lage en ekstra triangulert terrengoverflate med hull til vegen, noe som gjør at modellen ikke blir tyngre.

1. Velg avgrensning. Spesifiser områdene som vil framstå som transparente. Objekter som velges under, vil fremstå som transparente innenfor disse områdene.

Velg vegoppgaven(e) som skal representere området som skal fremstå som transparent:

I noen tilfeller er det nødvendig å spesifisere litt nærmere hvilke objekter som skal benyttes, og i noen situasjoner vil det gi et mer feilfritt resultat der terrenget klippes bort. For en vegmodell velger man da:

Novapoint 20: Velg objektene for Planumsavgrensning
Novapoint 21: Velg objektene for LavesteGravenivåFlate

(Bildet under: eksempel for Novapoint 20)

2. Velg objekter som skal fremstå som transparente innenfor de avgrensede områdene definert over.

For eksempel en terrengoverflate:

3. Sett en transparensgrad i prosent. 100% er fullstendig transparent. 0% er fullt synlig.

4. Velg et presentasjonsoppsett, gjerne en der terrengoverflaten har en fylt tekstur, eventuelt WMS eller ortofoto.

5. Trykk OK for å fullføre.

Eksempel med 40 % transparensgrad

Eksempel med 70 % transparensgrad

Eksempel med 100 % transparensgrad

no/np/base/reference/3d_window/start.txt · Last modified: 2019/01/07 17:35 by vn_no_dso